Protokoły komunikacji

Sterownik Supernode

Sterownik Supernode

Supernode to kompaktowy kontroler z rodziny pCO sistema, stworzony by zarządzać szerokim przepływem informacji, dzięki 6 portom szeregowym, wbudowanemu wyświetlaczowi i klawiaturze, które można indywidualnie dostosowywać do swoich potrzeb....

0,00 zł
Karty FieldBus

Karty FieldBus

Karty Fieldbus stosowane są do łączenia kontrolerów pCO sistema poprzez łącze szeregowe z urządzeniami Carel lub innych producentów, z użyciem standardowych lub własnościowych protokołów, by odbierać informacje i/lub wysyłać polecenia zapewniając wydajne zarządzanie jednostką. CAREL oferuje szeroki wybór rozszerzeń (karty szeregowe) dostosowanych do slotów FieldBus w kontrolerach pCO, zgodnie z wymaganym protokołem....

0,00 zł
BMS (System Zarządzania Budynkami)

BMS (System Zarządzania Budynkami)

BMS (System Zarządzania Budynkami) to systemy umożliwiające zintegrowane zarządzanie wszystkimi technicznymi funkcjami budynku, wliczając kontrolę dostępu, bezpieczeństwo, alarmy pożarowe, oświetlenie, inteligentne windy i klimatyzację. W miarę, jak takie systemy stają się coraz popularniejsze, rośnie potrzeba łączenia kontrolerów różnych producentów, co wymaga nie tylko wspólnego standardu elektrycznego ale też języka, czy protokołu komunikacji, zrozumiałego dla wszystkich urządzeń. Zatem dzisiaj, urządzenia muszą zapewniać nie tylko bezpieczeństwo i niezawodność, ale także łączność ze światem zewnętrznym  CAREL zawsze wyposażało swoje kontrolery w możliwość komunikacji z innymi systemami i śledziło rozwój technologii w dziedzinie komunikacji. W wyniku tego, kontrolery CAREL mogą być łatwo integrowane z systemami zawierającymi urządzenia różnych producentów, które dzielą się informacjami między sobą. Protokoły „własnościowe”, tzn. opracowane niezależnie przez różne firmy, są teraz z...

0,00 zł