Retail

Zarządzanie oświetleniem

Zarządzanie oświetleniem

Rozwiązanie CAREL dla potrzeb kontrolowania i monitorowania oświetlenia i urządzeń nie związanych z żywnością składa się z kompletnej gamy urządzeń zaprojektowanych by znacząco obniżać straty energii, pozwalając użytkownikom końcowym ograniczać ponoszone koszty. Częścią rozwiązania jest kontroler pChrono do zarządzania oświetleniem i urządzeniami nieżywnościowymi t.j. takie jak wyciągi powietrza, kurtyny powietrzne, automaty sprzedające itd. Pozostałe rozwiązania, jak bezprzewodowe źródła zasilania sprawiają, że system jest bardziej elastyczny podnosząc jego użyteczność i rozszerzając zakres jego zastosowań....

0,00 zł
Zarządzanie energią

Zarządzanie energią

Rozwiązanie CAREL dla potrzeb kontrolowania i monitorowania zużycia energii składa się z kompletnej gamy urządzeń zaprojektowanych by znacząco obniżać straty energii, pozwalając użytkownikom końcowym ograniczać ponoszone koszty. Rozwiązanie zawiera kontroler pLoads zarządzający obciążeniami elektrycznymi i trójfazowy licznik energii z transformatorem prądu. Jest to idealne rozwiązanie do monitorowania obciążeń i dezaktywowania urządzeń w przypadku przekroczenia ustalonych limitów....

0,00 zł
Transkrytyczna seria pRack

Transkrytyczna seria pRack

EEVS: Synchronizacja elektronicznych zaworów rozprężnych Bezpośrednie zarządzanie 2 krokowymi elektronicznymi zaworami rozprężnymi optymalizujące prace systemu zwiększając interakcję między jednostkami chłodzącymi a zaworami i bezpieczeństwo instalacji dzięki technologii ultracap. ...

0,00 zł
System Waterloop

System Waterloop

Technologia DC: Sprężarki o zmiennej prędkości z silnikami DC pozwalają na znaczącą oszczędność energii poprzez zagwarantowanie optymalnego działania przy częściowych obciążeniach (które stanowią większość działania). Stałe silniki magnetyczne pozwalają na mniejsze rozpraszanie energii oraz zwiększoną wydajność. Szeroki zakres modulacji zapewnia najlepsze warunki działania, gwarantując poprawioną stabilność oraz redukcję w ilości cyklów ON/OFF. Elektroniczny zawór rozprężny z silnikiem krokowym Modulacja zapewniona przez elektroniczny zawór rozprężny zapewnia znaczące oszczędności w trakcie całego cyklu chłodzenia, przede wszystkim podczas zarządzania w idealnej synchronizacji ze sprężarką o zmiennej prędkości, pozwalając na stałą kontrolę nad temperaturą parowania, aby zapewnić wydajność we wszystkich warunkach działania.  Zaawansowane systemy sterowania Wykorzystanie zaawansowanych systemów sterowania oraz znacząca ilość informacji pozyskanych z zarówno system oraz sterownika s...

0,00 zł
Seria uRack

Seria uRack

kompaktowe rozmiary; model z mocowaniem panelowym lub DIN; wysoka niezawodność zagwarantowana zastosowaniem standardowej platformy sprzętowej; ergonomiczny i wysoce wydajny wyświetlacz z ikonami; proste okablowanie; kompleksowe zarządzanie zespołem sprężarek ...

0,00 zł
Seria pRack standard

Seria pRack standard

DSS Double System Synchronization (podwójna synchronizacja systemu) W przypadku instalacji kaskadowych, instalacja niskiej temperatury komunikuje się z instalacją temperatury średniej by optymalizować pracę całego sytemu. Komunikacja między instalacjami poprawia responsywność systemu na zmieniające się warunki pracy....

0,00 zł
Rozwiązania dla szaf i pomieszczeń chłodniczych

Rozwiązania dla szaf i pomieszczeń chłod...

Wyjątkowa moc i uniwersalność serii mpx zapewnia użytkownikowi następujące funkcje: Rozmrażanie o zadanym czasie, dzięki zegarowi czasu rzeczywistego z baterią Możliwość zarządzania, poprzez mpxLAN, układami wielo parownikowymi (systemy wielu szaf, chłodnie z szeregiem parowników) Zgodność z normami: Trzecia sonda wielofunkcyjna (EN 441) Wyświetlacz  (EN 441) Rejestrowanie alarmów (HACCP) Bezpieczeństwo elektryczne (CE, EMC) ...

0,00 zł
Rozwiązania dla agregatów skraplających

Rozwiązania dla agregatów skraplających

Rozwiązanie zgodne z europejskimi oraz międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi przyjęcia czynników chłodzących o niskim poziomie GWP oraz osiągania wyższej wydajności energetycznej podczas pracy z obciążeniem częściowym Dostępny zarówno dla tradycyjnych czynników chłodzących HFC oraz neutralnych czynników chłodzących, takich, jak CO2 Niska emisja dwutlenku węgla systemu chłodzenia, o szczególnym znaczeniu dla branży detalicznej Wysoka jakość żywności, a tym samym mniej odpadów Uproszczone inicjatywy zarządzania energią poprzez wykorzystanie narzędzi łączności oraz dostępność pełnych informacji w każdym systemie Narzędzia analizujące dane dla optymalizacji systemu oraz konserwacji zapobiegającej ...

0,00 zł