Carel

µC Sistema

µC Sistema

µC sistema dostarczana jest z szeroką gamą akcesoriów: wyświetlacze, czujnikii funkcjonalności takie jak moduły komunikacyjne. To sprawia, że rozwiązanie jest niezawodne i zarazem elastyczne odpowiadające różnym potrzebom. Jedną z typowych właściwości budynków komercyjnych, w których system ma zastosowanie jest wysokie zużycie energii. Dlatego kolejną istotną cechą oferty firmy Carel jest skupianie się na technologicznych innowacjach by uwzględniać w naszych rozwiązaniach urządzenia o wysokiej wydajności. Do takich rozwiązań należą elektroniczne zawory rozprężne, które niezbędne są do uzyskiwania wysokiej wydajności energetycznej w sektorze usług i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko....

0,00 zł
Zarządzanie oświetleniem

Zarządzanie oświetleniem

Rozwiązanie CAREL dla potrzeb kontrolowania i monitorowania oświetlenia i urządzeń nie związanych z żywnością składa się z kompletnej gamy urządzeń zaprojektowanych by znacząco obniżać straty energii, pozwalając użytkownikom końcowym ograniczać ponoszone koszty. Częścią rozwiązania jest kontroler pChrono do zarządzania oświetleniem i urządzeniami nieżywnościowymi t.j. takie jak wyciągi powietrza, kurtyny powietrzne, automaty sprzedające itd. Pozostałe rozwiązania, jak bezprzewodowe źródła zasilania sprawiają, że system jest bardziej elastyczny podnosząc jego użyteczność i rozszerzając zakres jego zastosowań....

0,00 zł
Zarządzanie energią

Zarządzanie energią

Rozwiązanie CAREL dla potrzeb kontrolowania i monitorowania zużycia energii składa się z kompletnej gamy urządzeń zaprojektowanych by znacząco obniżać straty energii, pozwalając użytkownikom końcowym ograniczać ponoszone koszty. Rozwiązanie zawiera kontroler pLoads zarządzający obciążeniami elektrycznymi i trójfazowy licznik energii z transformatorem prądu. Jest to idealne rozwiązanie do monitorowania obciążeń i dezaktywowania urządzeń w przypadku przekroczenia ustalonych limitów....

0,00 zł
Wykrywacze wycieku gazu

Wykrywacze wycieku gazu

zapobiega przestojom pracy systemu i znaczącym stratom finansowym spowodowanym niewłaściwym przechowywaniu żywności, co oznacza oszczędność kosztów; ogranicza emisję gazów cieplarnianych, zgodnie z protokołem z Kioto; czuwa nad bezpieczeństwem ludzi pracujących w pobliżu działających jednostek chłodniczych; ...

0,00 zł
Transkrytyczna seria pRack

Transkrytyczna seria pRack

EEVS: Synchronizacja elektronicznych zaworów rozprężnych Bezpośrednie zarządzanie 2 krokowymi elektronicznymi zaworami rozprężnymi optymalizujące prace systemu zwiększając interakcję między jednostkami chłodzącymi a zaworami i bezpieczeństwo instalacji dzięki technologii ultracap. ...

0,00 zł
Terminale w pomieszczeniach

Terminale w pomieszczeniach

Struktura i modułowość wyświetlaczy pokojowych CAREL umożliwia znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla różnych potrzeb pod względem działania, kosztów i walorów estetycznych....

0,00 zł
System zarządzania w przedsiębiorstwie

System zarządzania w przedsiębiorstwie

Wzorzec energetyczny pomiędzy systemami oszczędzający energię Wzorzec alarmowy pomiędzy systemami optymalizujący utrzymanie systemu ...

0,00 zł
System Waterloop

System Waterloop

Technologia DC: Sprężarki o zmiennej prędkości z silnikami DC pozwalają na znaczącą oszczędność energii poprzez zagwarantowanie optymalnego działania przy częściowych obciążeniach (które stanowią większość działania). Stałe silniki magnetyczne pozwalają na mniejsze rozpraszanie energii oraz zwiększoną wydajność. Szeroki zakres modulacji zapewnia najlepsze warunki działania, gwarantując poprawioną stabilność oraz redukcję w ilości cyklów ON/OFF. Elektroniczny zawór rozprężny z silnikiem krokowym Modulacja zapewniona przez elektroniczny zawór rozprężny zapewnia znaczące oszczędności w trakcie całego cyklu chłodzenia, przede wszystkim podczas zarządzania w idealnej synchronizacji ze sprężarką o zmiennej prędkości, pozwalając na stałą kontrolę nad temperaturą parowania, aby zapewnić wydajność we wszystkich warunkach działania.  Zaawansowane systemy sterowania Wykorzystanie zaawansowanych systemów sterowania oraz znacząca ilość informacji pozyskanych z zarówno system oraz sterownika s...

0,00 zł
System lokalnego nadzoru

System lokalnego nadzoru

Szybsze uruchomienie instalacji Funkcje analizy danych usprawniające zadania serwisowe i optymalizujące pracę systemu Funkcja oszczędzania energii: Floating Suction Pressure Control – Smooth Line, kontrola temperatury rosy Kontrola parametrów, Integracja z systemem Carel Enterprise umożliwiająca centralne przetwarzanie danych ...

0,00 zł
Sterowniki uniwersalne

Sterowniki uniwersalne

Szeroki wybór modeli: łatwo dobrać odpowiednie rozwiązanie dzięki szerokiemu zakresowi dostępnych modeli. Regulacja PID: oprócz klasycznej kontroli proporcjonalnej i proporcjonalnej + integralnej (P, P+I), dodano PID z autoregulacją lub 2 niezależne pętle kontroli. Montaż: wszystkie modele wyposażone są w terminale wtyków. Urządzenia mogą być programowane z klawiatury za pomocą przycisków, zdalnej kontroli i  oprogramowaniem comtool. Zasilanie: wszystkie modele dostępne są z możliwością zasilania 12 do 24 Vac/ 12 do 30 Vdc, 24 Vac/dc lub 115 do 230 Vac. Wyświetlacz: duży wyświetlacz z ikonami ułatwia ustawianie parametrów. Zegar czasu rzeczywistego: umożliwiający rejestr alarmów i zarządzanie cyklami pracy. ...

0,00 zł
Sterownik Supernode

Sterownik Supernode

Supernode to kompaktowy kontroler z rodziny pCO sistema, stworzony by zarządzać szerokim przepływem informacji, dzięki 6 portom szeregowym, wbudowanemu wyświetlaczowi i klawiaturze, które można indywidualnie dostosowywać do swoich potrzeb....

0,00 zł
Stacje odwróconej osmozy

Stacje odwróconej osmozy

łatwe utrzymanie/rozruch: WTS jest wstępnie skalibrowany by przyspieszyć i ułatwić uruchomienia. Automatyczna funkcja „płukania” wydłuża żywotność membrany i ogranicza konieczność konserwacji oszczędność: korzystając z wieloetapowej pompy odśrodkowej, WTS dostarcza wodę po przejściu procesu odwróconej osmozy o odpowiednim ciśnieniu i objętości strumienia bez konieczności stosowania pomp wzmacniających czy zbiorników ekspansyjnych higieniczność: WTS dostarcza wodę po przejściu procesu odwróconej osmozy tylko wtedy, gdy wymaga tego nawilżacz, co eliminuje potrzebę jej przechowywania. Woda jest także uzdatniana za pomocą systemu dezynfekcji ultrafioletem ...

0,00 zł
Seria uRack

Seria uRack

kompaktowe rozmiary; model z mocowaniem panelowym lub DIN; wysoka niezawodność zagwarantowana zastosowaniem standardowej platformy sprzętowej; ergonomiczny i wysoce wydajny wyświetlacz z ikonami; proste okablowanie; kompleksowe zarządzanie zespołem sprężarek ...

0,00 zł
Seria pRack standard

Seria pRack standard

DSS Double System Synchronization (podwójna synchronizacja systemu) W przypadku instalacji kaskadowych, instalacja niskiej temperatury komunikuje się z instalacją temperatury średniej by optymalizować pracę całego sytemu. Komunikacja między instalacjami poprawia responsywność systemu na zmieniające się warunki pracy....

0,00 zł
Seria Powersplit

Seria Powersplit

Powersplit to gama produktów dla złożonych szaf chłodniczych ze zintegrowaną sprężarką. Składają się one z układu kontrolującego siłowniki, z 4 lub 6 wyjściami przekaźnikowymi oraz z terminala użytkownika z 3 cyfrowym wyświetlaczem LED. Zaprojektowano je by uprościć okablowanie i powiązane komponenty zasilające; płyta zasilania została zaprojektowana tak, by wyeliminować blok zacisków kabli. Główne cechy to: optyczny czujni światła, przekaźnik zasilania i monitorowanie zdarzeń HACCP dzięki opcjonalnej karcie zegara. Powersplit może zarządzać kompleksowym rozmrażaniem (do 6 jednostek) poprzez sieć LAN, łącząc układy linią szeregową. Oprócz rozmrażania, sieć lokalna umożliwia także scentralizowanie kontroli i alarmów....

0,00 zł